POZIV ZA UPISE – PEDAGOŠKA GODINA 2023./2024.

Poštovani roditelji/skrbnici, u prilogu se nalazi Poziv za upise u dječje vrtiće i obavezni program predškole za pedagošku 2023./2024. godinu. —————————————————————————————————————————————————— Od 11. do 19. svibnja podnose se prijave za upis djece u dječje vrtiće na području Grada Pule za pedagošku 2023./2024. godinu, a prijave se podnose putem nacionalnog portala e-Upisi, dostupnog na portalu e-Građani. Aplikaciji za prijave pristupa se putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/. Preduvjeti za korištenje aplikacije e-Upisi su pristup internetu, postojanje OIB broja, posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani i evidentiran odnos roditelj i dijete u sustavu e-Građani Pozivaju se svi roditelji da provjere valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani, odnosno da, ukoliko to još nisu učinili, iskoriste neku od ponuđenih vjerodajnica i pristupe sustavu e-Građani. Popis svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792. Također, pozivaju se svi roditelji da po pristupu sustavu e-Građani provjere podatke koji se u sustavu nalaze…

Nastavi čitatiPOZIV ZA UPISE – PEDAGOŠKA GODINA 2023./2024.

Upisi 2019./2020.

GRAD PULA POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA U DJEČJE VRTIĆE POZIV ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE I OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/2020. I. Pozivaju se roditelji / staratelji djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u slijedeće dječje vrtiće: 1. DV MALI SVIJET 2. DV PULA 3. DV-SI RIN TIN TIN PULA - POLA 4. DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (privatni vrtići i ostali vrtići) II. Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2019./2020. za slijedeće dječje vrtiće: 1. DV MALI SVIJET – DV Mali zeleni, Palazzine 1 2. DV PULA – DV Val, Mohorovičićeva 3 3. DV-SI RIN TIN TIN PULA - POLA - DV Giardini, skupina Mondo Bimbo, Uspon Sv. Stjepana 1. Zahtjev…

Nastavi čitatiUpisi 2019./2020.

Kraj sadržaja

nema više članaka