NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme   Uvjeti: prema člancima 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97): završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, odnosno preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja.   Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe…

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: prema člancima 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97): • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, odnosno preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi…

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci (zbog povećanog opsega posla)   Uvjeti: prema člancima 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97): završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, odnosno preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja.   Na natječaj se pod…

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak, raspisuje   NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka radnice s bolovanja (1 izvršitelj/ica)   Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja sukladno člancima 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)   Uz prijavu treba priložiti: životopis; dokaz o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o državljanstvu; dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a; potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja, potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak…

Nastavi čitatiNATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA-PRIPRAVNIK/CA- na određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak, raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto   ODGOJITELJ/ICA-PRIPRAVNIK/CA- na određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci (1 izvršitelj)   Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja sukladno člancima 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)   Uz prijavu treba priložiti: životopis; dokaz o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o državljanstvu; dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a; potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) ne starije od 3 mjeseca  od objave natječaja, potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.) ne starije…

Nastavi čitatiNATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA-PRIPRAVNIK/CA- na određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci

NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak, raspisuje   NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)   Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja sukladno članku 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). Uz prijavu treba priložiti: životopis; dokaz o stručnoj spremi: diploma o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz koji ispunjavanju sukladno članku 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97 i 4/98), dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, dokaz o nepostojanju zapreka za…

Nastavi čitatiNATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA NA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak, raspisuje NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka radnice s rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta (1 izvršitelj) Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja sukladno članku 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Uz prijavu treba priložiti: životopis; dokaz o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o položenom stručnom ispitu; dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a; dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30…

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA NA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak, raspisuje   NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)   Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja sukladno članku 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Uz prijavu treba priložiti: životopis; dokaz o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o položenom stručnom ispitu; dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a; dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana od objave natječaja, potvrda nadležnog suda da…

Nastavi čitatiNATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak, objavljuje NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)   Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Uz prijavu treba priložiti: - životopis; - presliku dokaza o stručnoj spremi; - elektronički zapis od HZMO; - uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; - presliku osobne iskaznice ili domovnice.   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“…

Nastavi čitatiNATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Kraj sadržaja

nema više članaka