Upisi 2019./2020.

GRAD PULA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA U DJEČJE VRTIĆE

POZIV ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE I OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/2020.

I. Pozivaju se roditelji / staratelji djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u slijedeće dječje vrtiće:
1. DV MALI SVIJET
2. DV PULA
3. DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA
4. DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (privatni vrtići i ostali vrtići)

II. Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2019./2020. za slijedeće dječje vrtiće:
1. DV MALI SVIJET – DV Mali zeleni, Palazzine 1
2. DV PULA – DV Val, Mohorovičićeva 3
3. DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA – DV Giardini, skupina Mondo Bimbo, Uspon Sv. Stjepana 1.

Zahtjev za upis u dječje vrtiće i obavezni program predškole predaje se od 20. svibnja 2019. do 03. lipnja 2019. godine u vremenu od 8:00-12:00 sati, a u srijedu 22. i 29. svibnja 2019. u vremenu od 15:00-19:00 sati.

Mjesta preuzimanja zahtjeva za upis u dječje vrtiće i obavezni program predškole kao i predaju dokumentacije:
1. DV PULA, DV Centar, Rižanske skupštine 4.
2. DV MALI SVIJET, PO Monte Zaro, Park Monte Zaro 1.
3. DV MALI SVIJET, DV Mali svijet, Banovčeva 29.
4. DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA, DV Giardini, Uspon Sv. Stjepana 1.

III. Dokumenti potrebni za upis u redovni program dječjeg vrtića:
1. Popunjen i potpisan zahtjev za upis (preuzeti se može na upisnim mjestima i na službenim stranicama www.pula.hrwww.dvmalisvijet.hrwww.dvpula.hr i www.rintintin.hr)
2. Preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)
3. Potvrde, uvjerenja, rješenja o ostvarivanju bodova:

a. potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
b. rješenje o statusu žrtve i/ili invalida iz Domovinskog rata
c. rješenje ili potvrda o dječjem doplatku
d. uvjerenje o statusu redovnog studenta i/ili učenika
e. pravomoćna odluka suda o razvodu braka ili pravomoćno rješenje suda o povjeri djeteta na odgoj i čuvanje ili potvrda suda da su postupci razvoda braka i povjere na čuvanje u tijek
f. rješenje centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu i pomoći za uzdržavanje
g. potvrda nadležnih ustanova o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju,
h. izjava o broju članova domaćinstva za obitelji s troje ili više djece Ureda državne uprave, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Splitska 14,
i. rješenje o odgodi upisa u školu Ureda državne uprave, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Splitska 14,
j. potvrdu predškolske ustanove da je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu (potražiti u dječjem vrtiću)

4. Potvrda o smjenskom radu oba roditelja (samo za prijave u dežurne skupine)

Potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca osim potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koji ne smije biti stariji od 30 dana.
Na upis obavezno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.
Ako broj prijava za upis u dječji vrtić bude veći od broja raspoloživih mjesta, prednost pri upisu ostvarivat će se temeljem Kriterija i pripadajućih bodova iz Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće, objavljenih na oglasnim pločama vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule, DV Mali svijet, DV Pula, DV-SI Rin Tin Tin Pula – Pola i na upisnim mjestima.
Prijedlog liste prvenstva upisa djece bit će objavljen na oglasnim pločama i službenim web stranicama dječjih vrtića kao i službenim web stranicama Grada Pule. Roditelj/staratelj može podnijeti prigovor u roku od 5 dana od objave Prijedloga liste reda prvenstva. Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić.

IV. Dokumenti potrebni za upis u obavezni program predškole:
1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (preuzeti se mogu na upisnim mjestima i na službenim stranicama www.pula.hrwww.dvmalisvijet.hrwww.dvpula.hr i www.rintintin.hr)
2. Preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja);
3. Potvrda nadležnog pedijatra za pohađanje dječjeg vrtića.

Povjerenstvo utvrđuje konačnu Listu upisa koja će biti objavljena na oglasnim pločama i službenim web stranicama dječjih vrtića kao i službenim web stranicama Grada Pule.
Roditelji će na roditeljskom sastanku dobiti detaljnije upute o programu održavanja i vremenu realiziranja male škole ovisno o broju prijavljene djece.