Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja

Poštovani roditelji, u nastavku možete preuzeti zahtjeve za 40% i 20%-tnu subvenciju učešća u cijeni programa predškolskog odgoja. Uz popunjeni Zahtjev (za 40%), potrebno je dostaviti i dokaz o ostvarivanju prava na dječji doplatak temeljem rješenja HZMO-a i kopiju osobne iskaznice (podnositelja zahtjeva). ZAHTJEV - 40-tna_SUBVENCIJA UČEŠĆA U CIJENI PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZAHTJEV - 20-tna_SUBVENCIJA UČEŠĆA U CIJENI PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA   Srdačan pozdrav

Nastavi čitatiSubvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme   Uvjeti: prema člancima 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97): završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, odnosno preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja.   Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe…

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: prema člancima 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97): • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, odnosno preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi…

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

POZIV ZA UPISE – PEDAGOŠKA GODINA 2023./2024.

Poštovani roditelji/skrbnici, u prilogu se nalazi Poziv za upise u dječje vrtiće i obavezni program predškole za pedagošku 2023./2024. godinu. —————————————————————————————————————————————————— Od 11. do 19. svibnja podnose se prijave za upis djece u dječje vrtiće na području Grada Pule za pedagošku 2023./2024. godinu, a prijave se podnose putem nacionalnog portala e-Upisi, dostupnog na portalu e-Građani. Aplikaciji za prijave pristupa se putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/. Preduvjeti za korištenje aplikacije e-Upisi su pristup internetu, postojanje OIB broja, posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani i evidentiran odnos roditelj i dijete u sustavu e-Građani Pozivaju se svi roditelji da provjere valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani, odnosno da, ukoliko to još nisu učinili, iskoriste neku od ponuđenih vjerodajnica i pristupe sustavu e-Građani. Popis svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792. Također, pozivaju se svi roditelji da po pristupu sustavu e-Građani provjere podatke koji se u sustavu nalaze…

Nastavi čitatiPOZIV ZA UPISE – PEDAGOŠKA GODINA 2023./2024.

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak raspisuje   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci (zbog povećanog opsega posla)   Uvjeti: prema člancima 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97): završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, odnosno preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja.   Na natječaj se pod…

Nastavi čitatiNATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

Kraj sadržaja

nema više članaka