PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Oblutak sa sjedištem u Puli, Monte Magno 13 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj dana 02. listopada 2013. godine, donosi PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU DJEČJEG VRTIĆA OBLUTAK I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Pravilnikom o zaštiti na radu (u daljnjem tekstu: Pravilnik), sukladno djelatnosti Dječjeg vrtića i procjeni opasnosti, uređuje se organizacija provedbe zaštite na radu, pravila zaštite na radu, prava, obveze i odgovornosti radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zaštita posebnih kategorija radnika, nadzor, te druga pitanja u vezi sa zaštitom na radu u Dječjem vrtiću koja nisu uređena zakonom i drugim propisima te kolektivnim ugovorom. Članak 2. Odredbe Pravilnika primjenjuju se na sve…

Nastavi čitatiPRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ

Temeljem čl. 1 a, čl. 20. st. 2. i čl. 35. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13), čl. 1. Obveznih uputa za izradu pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić od 02. travnja 2009. godine i kasnijim izmjenama i dopunama Obveznih uputa, čl. 20. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića te Suglasnosti osnivača Suzane Matošević od 27. ožujka 2014. godine, Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Oblutak (OIB: 07325838451) sa sjedištem u Puli, Monte Magno 13 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), na sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine donosi PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ OBLUTAK I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovaj Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić donesen je sukladno Obveznim uputama za izradu pravilnika o upisu djece u Dječje vrtiće Gradonačelnika Grada Pule (Klasa: 601-01/14-01/4, Urbroj: 2168/01-05-02-0291-14-2) od 20. ožujka 2014. godine, kao…

Nastavi čitatiPRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

DJEČJI VRTIĆ OBLUTAK PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA (Potpuni tekst) Pula, listopad 2013. godine Na temelju članka 40. stavka 3. i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” br. 10/97, 107/07 i 94/13) u svezi s člankom 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN broj 94/2013.) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Oblutak od 02. listopada 2013. godine, Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Oblutak sa sjedištem u Puli – Pola, Monte Magno 13 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), uz prethodnu suglasnost osnivača Suzane Matošević od 02. listopada 2013. godine, na sjednici održanoj 02. listopada 2013. godine donosi PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA OBLUTAK I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje unutarnje ustrojstvo…

Nastavi čitatiPRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

P R A V I L N I K O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE

1 Na temelju čl. 33. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN br. 125/08.) i čl. 2. st. 2. Pravilnika o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje (NN, 176/03.) te čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Oblutak sa sjedištem u Puli, Monte Magno 13 (u daljem tekstu: Dječji vrtić) Upravno vijeće Dječjeg vrtića, na sjednici održanoj dana 15. siječnja 2009. godine donio je P R A V I L N I K O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE DJEČJEG VRTIĆA OBLUTAK I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se: - predlaganje provedbenih aktivnosti kojima je cilj smanjenje uporabe duhanskih proizvoda i usvajanje zdravijeg i kvalitetnijeg života bez pušenja; - organiziranje programa odvikavanja od pušenja…

Nastavi čitatiP R A V I L N I K O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE

PRAVILNIK O RADU

Na temelju čl. 125. i 126. Zakona o radu (Narodne Novine 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), a uz prethodnu suglasnost osnivača Suzane Matošević (OIB: 76252168962) s prebivalištem u Puli, Monte Magno 13 od 02. listopada 2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Oblutak sa sjedištem u Puli, Monte Magno 13 (u daljnjem tekstu: Poslodavac) na sjednici održanoj dana 02. listopada 2013. godine, donosi sljedeći PRAVILNIK O RADU DJEČJEG VRTIĆA OBLUTAK I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom o radu (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika, mjere zaštite od diskriminacije radnika, zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika, radno vrijeme, odmori i dopusti, zabrana natjecanja radnika s poslodavcem te ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod Poslodavca. Članak 2. Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito…

Nastavi čitatiPRAVILNIK O RADU

Statut

DJEČJI VRTIĆ OBLUTAK STATUT (Potpuni tekst) Pula, listopad 2013. godine 2 Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama te na temelju članka 40. stavka 2. i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” br. 10/97, 107/07 i 94/13) u svezi s člankom 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN broj 94/2013.), Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Oblutak sa sjedištem u Puli – Pola, Monte Magno 13 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), uz prethodnu suglasnost osnivača Suzane Matošević od 02. listopada 2013. godine, na sjednici održanoj 02. listopada 2013. godine donosi STATUT DJEČJEG VRTIĆA OBLUTAK (potpuni tekst Statuta Dječjeg vrtića s Izmjenama i dopunama od 02. listopada 2013. godine) I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela Dječjeg vrtića, vrste i trajanje pojedinih…

Nastavi čitatiStatut

Upisi 2019./2020.

GRAD PULA POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA U DJEČJE VRTIĆE POZIV ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE I OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/2020. I. Pozivaju se roditelji / staratelji djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u slijedeće dječje vrtiće: 1. DV MALI SVIJET 2. DV PULA 3. DV-SI RIN TIN TIN PULA - POLA 4. DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (privatni vrtići i ostali vrtići) II. Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2019./2020. za slijedeće dječje vrtiće: 1. DV MALI SVIJET – DV Mali zeleni, Palazzine 1 2. DV PULA – DV Val, Mohorovičićeva 3 3. DV-SI RIN TIN TIN PULA - POLA - DV Giardini, skupina Mondo Bimbo, Uspon Sv. Stjepana 1. Zahtjev…

Nastavi čitatiUpisi 2019./2020.

Kraj sadržaja

nema više članaka